Kallelse till mötet om idrott och Tomislav Cup 24/3

Kroatiska Riksförbundet därmed kallar alla föreningens representater till mötet som handlar om idrottsaktiviteter och inomhusfotbollsturneringen Tomislav Cup.

Mötet kommer att äga rum i Värnamo den 24 mars.

Riksförbundet har skickat separat inbjudan till alla medlemsföreningar med anmälningsblankett som ska fyllas och skickas tillbaka senast den 15 mars.

 

Det är viktigt att föreningar anmäler sina representanter i tid och utser medlemmar som är aktiva i idrottslivet.

Styrelsen!