Kallelse till Kroatiska Riksförbundet årsmöte 8/4!

Kroatiska riksförbundet kallar alla medlemsföreningar till årsmötet den 8 april.

Årsmötet äger rum i Göteborg i föreningen Croatia Katarina Zrinski!

Inbjudan skickades med post och medlemsföreningar ska i sin tur utse ledamöter till årsmötet.

För mera info kontakta oss i styrelsen!

Välkomna!